Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

Maxikombi

Rozpisové stávky predstavujú skrátený zápis niekoľkých AKO stávok na jednom tikete. Stávkujúci si vyberie určitý počet zápasov a počítač z nich vytvorí rôzne kombinácie podľa matematických pravidiel (napríklad 4 z 11, 2 zo 7).

Vždy sa jedná o skupinu AKO či SÓLO stávok, ktoré sú len technicky zapísané na jednom tikete z dôvodu urýchlenia. Pre jednotlivé AKO či SÓLO stávky na tomto tikete platia všetky ustanovenia herného plánu.


Rozlišujeme tri základné druhy rozpisových stávok.

a) jednoduché rozpisové stávky.

 • V tomto prípade je jednotlivá stávka označená jedným písmenom skupiny.

b) skupinové rozpisové stávky.

 • V tomto prípade je viac stávok označených jedným názvom skupiny. Jedná sa teda o AKO stávky kombinované medzi sebou.

c) rozpisové stávky s tutovkami.

 • V tomto prípade sú k jednotlivým skupinám pridávané takzvané »TUTOVKY« (stávkové príležitosti, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou správne uhádneme).
 • Ak pri rozpisových stávkach s tutovkami nevyjde "TUTOVKA", celý tiket je vyhodnotený ako prehraný.
 • Zo všetkých dostupných kombinácií je možné vybrať len niekoľko kombinácií, ktoré si stávkujúci zvolí alebo uzavrie všetky kombinácie stávok na uvedený počet zápasov.
 • Jednotlivé skupiny kombinácií môže stávkujúci uzavrieť na rôzne alebo rovnaké čiastky.
 • Vo všetkých uvedených prípadoch rozpisových stávok je možné kombinovať stávkové príležitosti v maximálne trinástich skupinách.
 • Rozpisy môžu byť zložené z maximálne 50 stávkových príležitostí. Nepriamo je tento počet obmedzený aj limitom výhry na jeden tiket.
 • Minimálny vklad na jednu kombináciu je 1 cent.
 • Minimálny vklad na jeden tiket je 0,50 eur.
 • Maximálny limit výhry na jeden tiket MAXIKOMBI je 1 000 000 eur.
Pri zmene AKO stávky na MAXIKOMBI sa vybrané stávkové príležitosti teraz automaticky rozdelia do siedmich skupín. A prečo práve do siedmich? Dôvod je jednoduchý - 80% vašich tiketov MAXIKOMBI je tvorené siedmimi skupinami. Pre veľkú väčšinu z vás, ktorý zostavujú túto stávku z AKO stávky znamená toto vylepšenie obrovské plus. Samozrejme, aj naďalej ide zostaviť tiket s viacerými skupinami a upravovať ich podľa potreby.
Zobrazenie celkového kurzu každej skupiny priamo v tikete.
Vo vkladoch môžete zadávať vklad na kombináciu alebo skupinu. Ale lepšie ako detailne popisovať je túto funkciu vlastnoručne si vyskúšať.
Na konci tiketu je zobrazená možnosť výberu rozpisu na prehľad kombinácií alebo prehľad výhier podľa počtu chýb.
Počty kombinácií:

Násobnosť 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sólo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78
3   1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286
4     1 5 15 35 70 126 210 330 495 715
5       1 6 21 56 126 252 462 792 1287
6         1 7 28 84 210 462 924 1716
7           1 8 36 120 330 792 1716
8             1 9 45 165 495 1287
9               1 10 55 220 715
10                 1 11 66 286
11                   1 12 78
12                     1 13
13                       1
Celkom 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191