Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
2 0:3 5.12.2019 14:30
1 3:0 5.12.2019 13:45
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
0,02,10 1:1 5.12.2019 13:00
1,12,10 1:0 5.12.2019 13:00
12,2,02 1:4 5.12.2019 13:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,1,10 2:0 5.12.2019 03:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
1,12,10 2:0 5.12.2019 03:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,1,10 3:0 5.12.2019 02:15
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,02,2 83:90 5.12.2019 13:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 97:116 5.12.2019 12:35
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,02,2 65:78 5.12.2019 04:00
12,1,10 62:59 5.12.2019 04:00
12,1,10 98:67 5.12.2019 04:00
12,1,10 76:54 5.12.2019 03:15
12,1,10 80:78 5.12.2019 03:00
1,12,10 68:60 5.12.2019 02:00
12,1,10 73:56 5.12.2019 01:15
12,1,10 62:59 5.12.2019 01:00
12,02,2 65:80 5.12.2019 01:00
1,12,10 90:86 5.12.2019 01:00
1,12,10 74:69 5.12.2019 01:00
1,12,10 80:69 5.12.2019 00:30
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,1,10 128:114 5.12.2019 01:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
1 2:1 5.12.2019 12:00
2 1:2 5.12.2019 12:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
1 2:1 5.12.2019 06:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,1,10 5:1 5.12.2019 11:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 0:4 5.12.2019 10:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 1:3 5.12.2019 04:05
12,2,02 1:3 5.12.2019 01:05
Počet kan.bodov (do rozhodnutia) správné tipy výsledok viac dátum
-0,5 2 5.12.2019 04:05
+0,5 3 5.12.2019 04:05
-0,5 2 5.12.2019 04:05
-0,5 2 5.12.2019 04:05
-0,5 2 5.12.2019 04:05
-0,5 2 5.12.2019 04:05
+0,5 3 5.12.2019 03:35
+0,5,+1,5 13 5.12.2019 03:35
-0,5 2 5.12.2019 03:35
-0,5 2 5.12.2019 03:35
+0,5,+1,5 13 5.12.2019 03:35
-0,5 2 5.12.2019 03:35
není k dispozici vrácen 5.12.2019 03:35
-0,5 2 5.12.2019 02:05
+0,5 3 5.12.2019 02:05
+0,5 3 5.12.2019 02:05
-0,5 2 5.12.2019 02:05
-0,5 2 5.12.2019 02:05
+0,5 3 5.12.2019 01:05
-0,5 2 5.12.2019 01:05
-0,5 2 5.12.2019 01:05
-0,5 2 5.12.2019 01:05
-0,5 2 5.12.2019 01:05
-0,5 2 5.12.2019 01:05
+0,5 3 5.12.2019 01:05
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
0,02,10 4:4 5.12.2019 04:00
1,12,10 5:2 5.12.2019 03:00
12,1,10 4:2 5.12.2019 02:30
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,1,10 2:1 5.12.2019 03:05
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 4:8 5.12.2019 01:30
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
2 0:3 5.12.2019 11:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 23:36 5.12.2019 10:00
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
2 0:2 5.12.2019 03:05
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 2:3 5.12.2019 02:05
Zápas správné tipy výsledok viac dátum
12,2,02 100:106 5.12.2019 01:00