Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
GDPR Zostaňte s nami v kontakte

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, kontaktné informácie, ako aj informácie súvisiace s mojím stávkovaním/hráčskymi aktivitami, záujmami a online údajmi získanými prostredníctvom cookies spoločnosti FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 684 881, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 123/B, ako spracovateľa osobných údajov, na:

marketingové účely súvisiace s produktmi a službami spoločnosti FORTUNA vrátane zasielania marketingových informácií a špeciálne vybratých produktov a služieb podľa mojich preferencií (napr. bonusy).

Horeuvedený súhlas je platný po dobu účinnosti zmluvy. Zároveň som bol informovaný, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Ochranne osobných údajov.