Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

Desatoro gamblera

Desať zásad

  1. Liečim a doliečujem sa predovšetkým „sám pre seba“.
  2. Prijímam fakt, že som chorý - som závislý od hazardnej hry (patologický hráč) a moja choroba mi nebude spôsobovať problémy, ak budem „trvalo a dôsledne abstinovať“ od všetkých hazardných hier, nelegálnych drog a prípadne aj od alkoholu.
  3. Aspoň prvý rok abstinencie nebudem nosiť pri sebe väčšiu sumu peňazí; nebudem mať prístup k bankovému účtu a prijmem kontrolovanie môjho hospodárenia s časom a peniazmi mojimi príbuznými.
  4. V užšom rodinnom kruhu i v okruhu blízkych priateľov zverejním svoju liečbu i abstinenciu od hry a od drog.
  5. Nenavštevujem miesta, kde je možnosť hrať hazardnú hru, ani nevyhľadávam spoločnosť aktívnych hráčov. Svoje rozhodnutie abstinovať nepotrebujem dokazovať iným.
  6. Pravidelne navštevujem kluby abstinujúcich hráčov, kde nachádzam porozumenie a ochotu vypočuť si moje názory. Môžem tu pre seba nájsť cenné informácie, aby som sa ďalej nemusel učiť abstinovať na vlastných chybách a na základe svojich skúseností pomáhať ostatným.
  7. Obnovujem staré záľuby a zaujímam sa o nové spôsoby trávenia voľného času so zameraním na upevnenie telesného zdravia.
  8. Usilujem sa o udržanie rovnováhy medzi prácou, aktívnym odpočinkom a spánkom. Snaha o rýchle zarobenie množstva peňazí na vyrovnanie dlhov a „odškodnenie“ rodiny ma môže priviesť k podráždenosti, k vyčerpaniu a k následnej recidíve.
  9. Hranie hazardnej hry nenahradzujem a nezamieňam za iné drogy. V rámci toho sa vystríham zneužívania alkoholu, liekov, nadmerného fajčenia a neprimeraného pitia kávy. Nezabúdam, že existuje aj závislosť od práce, počítačových hier, internetu, sladkostí........
  10. Riešenie problémov neodkladám, ani nepresúvam na iných. Rozvážne rozlišujem na ktoré problémy mi stačia sily, od vecí, ktoré neviem ovplyvniť. V prípade potreby dokážem požiadať o pomoc.

Doporučenie: Prípadnú recidívu od hazardnej hry alebo problém s inou drogou nezatajujem pred príbuznými a čo najskôr vyhľadám odbornú pomoc.