stávka: MAXIKOMBI

Náhľad tiketu MAXIKOMBI
   
Stávkovať cez internet môžete aj Vy. Stačí vám jednoduchá registrácia, ktorú nájdete TU!
Príležitosť Tip Kurz Dátum Výsledok
Skupina A 5.60  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Gruzínsko - Gibraltar2158
1.polčas  
1 1.25 7.6. 18:00
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Moldavsko - Andorra632
Zápas  
1 1.50 8.6. 18:00
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Španielsko - Švédsko906
Zápas  
1 1.28 10.6. 20:45
3 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Estónsko - Sev.Írsko591
Zápas  
02 1.21 8.6. 18:00
1 : 2
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Švédsko - Malta2959
1.polčas  
1 1.26 7.6. 20:45
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Faerské ost. - Nórsko389
Zápas  
2 1.33 10.6. 20:45
0 : 2
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Island - Albánsko631
Zápas  
10 1.15 8.6. 15:00
1 : 0
 
  TIP Kurz
Skupina: A 5.6
Futbal - Kvalifikácia ME : 1.polčas
2158 Gruzínsko - Gibraltar 1 1.25
  7.6. 18:00 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
632 Moldavsko - Andorra 1 1.5
  8.6. 18:00 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
906 Španielsko - Švédsko 1 1.28
  10.6. 20:45 3 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
591 Estónsko - Sev.Írsko 02 1.21
  8.6. 18:00 1 : 2
Futbal - Kvalifikácia ME : 1.polčas
2959 Švédsko - Malta 1 1.26
  7.6. 20:45 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
389 Faerské ost. - Nórsko 2 1.33
  10.6. 20:45 0 : 2
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
631 Island - Albánsko 10 1.15
  8.6. 15:00 1 : 0
Skupina B 3.57  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Čierna Hora - Kosovo484
Zápas  
10 1.24 7.6. 20:45
1 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Belgicko - Kazachstan2157
1.polčas  
1 1.16 8.6. 20:45
2 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Ukrajina - Luxembursko907
Zápas  
1 1.12 10.6. 20:45
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Srbsko - Litva905
Zápas  
1 1.10 10.6. 20:45
4 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Dánsko - Gruzínsko385
Zápas  
1 1.28 10.6. 20:45
5 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Rusko - Cyprus584
Zápas  
1 1.28 11.6. 20:45
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Malta - Rumunsko656
Zápas  
2 1.23 10.6. 20:45
0 : 4
 
Skupina: B 3.57
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
484 Čierna Hora - Kosovo 10 1.24
  7.6. 20:45 1 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : 1.polčas
2157 Belgicko - Kazachstan 1 1.16
  8.6. 20:45 2 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
907 Ukrajina - Luxembursko 1 1.12
  10.6. 20:45 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
905 Srbsko - Litva 1 1.1
  10.6. 20:45 4 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
385 Dánsko - Gruzínsko 1 1.28
  10.6. 20:45 5 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
584 Rusko - Cyprus 1 1.28
  11.6. 20:45 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
656 Malta - Rumunsko 2 1.23
  10.6. 20:45 0 : 4
Skupina C 0.00  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Česko - Bulharsko495
Zápas  
10 1.13 7.6. 20:45
2 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Bielorusko - Nemecko2180
1.polčas  
2 1.52 8.6. 20:45
0 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Sev.Macedónsko - Rakúsko908
Zápas  
02 1.21 10.6. 20:45
1 : 4
 
  Futbal - ME U21 - Rumunsko - Chorvátsko1705
Zápas  
02 1.27 18.6. 18:30
4 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Taliansko - Bosna/Herc.538
Zápas  
1 1.58 11.6. 20:45
2 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Chorvátsko - Wales627
Zápas  
1 1.60 8.6. 15:00
2 : 1
 
  Futbal - Liga národov - Portugalsko - Švajčiarsko359
Zápas / semifinále / Porto  
1 1.66 5.6. 20:45
3 : 1
 
Skupina: C 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
495 Česko - Bulharsko 10 1.13
  7.6. 20:45 2 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : 1.polčas
2180 Bielorusko - Nemecko 2 1.52
  8.6. 20:45 0 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
908 Sev.Macedónsko - Rakúsko 02 1.21
  10.6. 20:45 1 : 4
Futbal - ME U21 : Zápas
1705 Rumunsko - Chorvátsko 02 1.27
  18.6. 18:30 4 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
538 Taliansko - Bosna/Herc. 1 1.58
  11.6. 20:45 2 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
627 Chorvátsko - Wales 1 1.6
  8.6. 15:00 2 : 1
Futbal - Liga národov : Zápas
359 Portugalsko - Švajčiarsko 1 1.66
  5.6. 20:45 3 : 1
Skupina D 3.71  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Dánsko - Írsko497
Zápas  
10 1.13 7.6. 20:45
1 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Grécko - Taliansko660
Zápas  
02 1.24 8.6. 20:45
0 : 3
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Azerbajdžan - Slovensko516
Zápas  
2 1.95 11.6. 18:00
1 : 5
 
  Futbal - ME U21 - Nemecko - Dánsko1702
Zápas  
10 1.16 17.6. 21:00
3 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Česko - Čierna Hora382
Zápas  
10 1.17 10.6. 20:45
3 : 0
 
Skupina: D 3.71
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
497 Dánsko - Írsko 10 1.13
  7.6. 20:45 1 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
660 Grécko - Taliansko 02 1.24
  8.6. 20:45 0 : 3
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
516 Azerbajdžan - Slovensko 2 1.95
  11.6. 18:00 1 : 5
Futbal - ME U21 : Zápas
1702 Nemecko - Dánsko 10 1.16
  17.6. 21:00 3 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
382 Česko - Čierna Hora 10 1.17
  10.6. 20:45 3 : 0
Skupina E 5.66  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Faerské ost. - Španielsko2060
1.polčas  
2 1.22 7.6. 20:45
1 : 3
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Škótsko - Cyprus676
Zápas  
1 1.52 8.6. 20:45
2 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Albánsko - Moldavsko513
Zápas  
1 1.50 11.6. 20:45
2 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Poľsko - Izrael661
Zápas  
1 1.45 10.6. 20:45
4 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Lichtenštajnsko - Fínsko542
Zápas  
2 1.22 11.6. 20:45
0 : 2
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Lotyšsko - Slovinsko395
Zápas  
02 1.15 10.6. 20:45
0 : 5
 
Skupina: E 5.66
Futbal - Kvalifikácia ME : 1.polčas
2060 Faerské ost. - Španielsko 2 1.22
  7.6. 20:45 1 : 3
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
676 Škótsko - Cyprus 1 1.52
  8.6. 20:45 2 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
513 Albánsko - Moldavsko 1 1.5
  11.6. 20:45 2 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
661 Poľsko - Izrael 1 1.45
  10.6. 20:45 4 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
542 Lichtenštajnsko - Fínsko 2 1.22
  11.6. 20:45 0 : 2
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
395 Lotyšsko - Slovinsko 02 1.15
  10.6. 20:45 0 : 5
Skupina F 0.00  
  Futbal - Kvalifikácia ME - Lotyšsko - Izrael503
Zápas  
02 1.16 7.6. 20:45
0 : 3
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Bulharsko - Kosovo381
Zápas  
10 1.20 10.6. 20:45
2 : 3
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Belgicko - Škótsko524
Zápas  
1 1.14 11.6. 20:45
3 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Arménsko - Lichtenštajnsko376
Zápas  
1 1.17 8.6. 18:00
3 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Rakúsko - Slovinsko508
Zápas  
10 1.17 7.6. 20:45
1 : 0
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Sev.Macedónsko - Poľsko512
Zápas  
2 1.92 7.6. 20:45
0 : 1
 
  Futbal - Kvalifikácia ME - Grécko - Arménsko587
Zápas  
1 1.40 11.6. 20:45
2 : 3
 
Skupina: F 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
503 Lotyšsko - Izrael 02 1.16
  7.6. 20:45 0 : 3
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
381 Bulharsko - Kosovo 10 1.2
  10.6. 20:45 2 : 3
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
524 Belgicko - Škótsko 1 1.14
  11.6. 20:45 3 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
376 Arménsko - Lichtenštajnsko 1 1.17
  8.6. 18:00 3 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
508 Rakúsko - Slovinsko 10 1.17
  7.6. 20:45 1 : 0
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
512 Sev.Macedónsko - Poľsko 2 1.92
  7.6. 20:45 0 : 1
Futbal - Kvalifikácia ME : Zápas
587 Grécko - Arménsko 1 1.4
  11.6. 20:45 2 : 3
 Zobraziť rozpis kombinácií
Celkový kurz: 17 845.96
Vklad: 0.73 €
Zaplatiť: 0.73 €
Výhra: 0.00 €
Autor tiketu: den***
Číslo: 2188595547519800
Vsadené: 3.6.2019 20:53:18 - Mobil/Tablet