Naša stránka používa cookies. Jej používaním súhlasíte s podmienkami použitia cookies. Rozumiem

Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

Stávkové príležitosti
Ligy
24.11. 14:00

Futbal | Fortuna liga | Slovan - Ružomberok

Zápas 1 0 2 10 02 12 dátum
1.45
4
7.4
1.06
2.6
1.21
24.11. 14:00
Favorit PLUS: Zápas Bežný F+4 F+7 F+11 dátum
1.45
1.51
1.59
1.71
24.11. 14:00
Počet gólov - + dátum
14
1.01
24.11. 14:00
Zápas/1.tím počet gólov 1/-1.5 1/+1.5 0/-1.5 0/+1.5 2/-1.5 2/+1.5 dátum
7.1
1.64
5.3
12
7.3
39
24.11. 14:00
Zápas/2.tím počet gólov 1/-1.5 1/+1.5 0/-1.5 0/+1.5 2/-1.5 2/+1.5 dátum
1.55
10
5.3
12
20
8.7
24.11. 14:00
Dvojitá šanca 1-1 0-0 2-2 dátum
1.29
2.01
4.35
24.11. 14:00
1.polčas 1 0 2 10 02 12 dátum
1.85
2.45
5.8
1.05
1.72
1.4
24.11. 14:00
Zápas/oba tímy dajú gól 1/ano 1/nie 0/ano 0/nie 2/ano 2/nie dátum
2.88
2.47
5.1
14
11
13
24.11. 14:00
oba tímy dajú gól a počet gólov väčší než 2.5 Ano Nie dátum
2.12
1.63
24.11. 14:00
oba tímy dajú gól a počet gólov väčší ako 3.5 Ano Nie dátum
3
1.32
24.11. 14:00
Oba tímy dajú gól Ano Nie dátum
1.72
1.93
24.11. 14:00
oba tímy dajú 2 a viac gólov Ano Nie dátum
5.3
1.1
24.11. 14:00
1.tím dá gól Ano Nie dátum
1.05
6.8
24.11. 14:00
2.tím dá gól Ano Nie dátum
1.57
2.16
24.11. 14:00
gól v oboch pol. Ano Nie dátum
1.53
2.3
24.11. 14:00
Zápas bez remízy 1 2 dátum
1.11
5.3
24.11. 14:00
Polčas/zápas 1/1 1/0 1/2 0/1 0/0 0/2 2/1 2/0 2/2 dátum
2.06
16
50
4.3
6.3
15
22
17
11.5
24.11. 14:00
1.pol./zápas/počet gólov zápas 1/1/-2,5 1/1/+2,5 0/0/-2,5 0/0/+2,5 2/2/-2,5 2/2/+2,5 dátum
6.2
2.79
7.3
34
29
19.5
24.11. 14:00
Handicap 0:1 0 1 02 dátum
3.45
2.12
1.6
24.11. 14:00
Handicap 0:2 0 1 02 dátum
4.05
3.75
1.2
24.11. 14:00
1.tím dosiahne gólov - + dátum
2.47
1.44
24.11. 14:00
2.tím dosiahne gólov - + dátum
1.19
3.9
24.11. 14:00
Rozmedzie gólov 0-1 2-3 4+ 4-5 6+ dátum
4.35
2.05
2.49
3.2
8.3
24.11. 14:00
1.tím rozmedzie gólov 0-1 2 3+ dátum
2.51
3.15
2.46
24.11. 14:00
2.tím rozmedzie gólov 0-1 2 3+ dátum
1.19
5.1
13.5
24.11. 14:00
Zápas/1.pol. počet gólov 1/-1.5 1/+1.5 0/-1.5 0/+1.5 2/-1.5 2/+1.5 dátum
2.41
2.97
5.3
12.5
9.1
18
24.11. 14:00
1.pol. počet gólov - + dátum
3.35
1.27
24.11. 14:00
1.tím 1.pol. počet gólov - + dátum
2.42
1.48
24.11. 14:00
2.tím 1.pol. počet gólov - + dátum
1.36
2.82
24.11. 14:00
 
65
24.11. 14:00
1.tím 1.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
2.42
2.42
4.6
9.5
24.11. 14:00
2.tím 1.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
1.36
3.35
15
65
24.11. 14:00
1.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
3.35
2.58
3.6
5.2
24.11. 14:00
1.gól 1 nikto 2 dátum
1.36
14
3.35
24.11. 14:00
1.gól - minuta 1-27 28+ 1.pol. 2.pol. 1-72 73+ dátum
1.72
2.21
1.27
4.1
1.06
13
24.11. 14:00
1.gól - minuta 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76+ dátum
2.61
3.7
5
7.5
11.5
16
24.11. 14:00
1.tím 1.gól-minúta 1-27 28+ 1.pol. 2.pol. 1-72 73+ dátum
2.12
1.97
1.49
3.25
1.17
7.9
24.11. 14:00
2.tím 1.gól-minúta 1-27 28+ 1.pol. 2.pol. 1-72 73+ dátum
4.4
2.3
2.86
3.2
2
6.2
24.11. 14:00
1.gól/zápas 1/1 1/0 1/2 2/1 2/0 2/2 dátum
1.59
8.8
33
8.2
9.3
7.6
24.11. 14:00
2.polčas 1 0 2 10 02 12 dátum
1.72
2.79
5.5
1.06
1.85
1.31
24.11. 14:00
2.pol. počet gólov - + dátum
4.45
1.16
24.11. 14:00
1.tím 2.pol. počet gólov - + dátum
2.95
1.34
24.11. 14:00
2.tím 2.pol. počet gólov - + dátum
1.52
2.33
24.11. 14:00
 
46
24.11. 14:00
1.tím 2.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
2.95
2.44
3.9
6.7
24.11. 14:00
2.tím 2.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
1.52
2.91
10
46
24.11. 14:00
2.pol. presne gólov 0 1 2 3+ dátum
4.45
2.83
3.3
3.65
24.11. 14:00
1.polčas/2.polčas 1/1 1/0 1/2 0/1 0/0 0/2 2/1 2/0 2/2 dátum
3.35
5.1
8.7
4.3
6.3
15
8.8
19
40
24.11. 14:00
Polčas s viac gólmi 1. = 2. dátum
2.85
3.6
2.04
24.11. 14:00
1.pol. počet gólov/2.pol. počet gólov -0,5/-1,5 +0,5/+1,5 -0,5/+1,5 +0,5/-1,5 dátum
6
2.42
6.1
2.44
24.11. 14:00
Padne presne gólov 0 1 2 3 4 5 6+ dátum
14
5.6
3.8
3.85
4.8
7.2
8.3
24.11. 14:00
1.tím presne gólov 0 1 2 3 4+ dátum
7
3.45
3.15
4.25
4.85
24.11. 14:00
2.tím presne gólov 0 1 2 3 4+ dátum
2.19
2.42
5.1
16.5
50
24.11. 14:00
Presný výsledok 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 dátum
7.1
6.8
7.2
9
9.9
22
17
19
38
24.11. 14:00
Presný výsledok 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 5:0 5:1 4:3 3:4 dátum
14
7.4
15
50
150
38
40
70
120
24.11. 14:00
Presný výsledok 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 dátum
20
43
20
85
55
47
190
120
105
24.11. 14:00
1.pol. presný výsledok 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:2 0:2 0:1 iný dátum
3.45
6.3
15
3.35
7.4
38
38
7.7
8
24.11. 14:00
2.pol. presný výsledok 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:2 0:2 0:1 iný dátum
3.8
6
10.5
4.45
6.7
27
36
8.1
5.6
24.11. 14:00
nastane skóre 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 dátum
1.36
2.22
3.3
4.1
5.3
12
24.11. 14:00
nastane skóre 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 dátum
3.35
12.5
7.5
49
35
32
24.11. 14:00
nastane skóre 1:1 2:2 3:3 4:4 4:0 0:4 dátum
2.62
7.6
40
125
8
125
24.11. 14:00
nastane skóre 4:1 4:2 4:3 3:4 2:4 1:4 dátum
10
25
55
95
80
85
24.11. 14:00
nenastane skóre 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 dátum
2.84
1.57
1.28
1.19
1.11
1.01
24.11. 14:00
nenastane skóre 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 dátum
1.27
1.01
1.05
 
 
 
24.11. 14:00
nenastane skóre 1:1 2:2 3:3 4:4 4:0 0:4 dátum
1.42
1.05
 
 
1.04
 
24.11. 14:00
Padne gól-minuta 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76+ dátum
2.61
2.52
2.33
2.36
2.3
1.97
24.11. 14:00
Nepadne gól-minuta 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76+ dátum
1.42
1.45
1.52
1.51
1.54
1.73
24.11. 14:00
0-15 minúta zápasu 1 0 2 dátum
3.6
1.37
8.8
24.11. 14:00
0-30 minúta zápasu 1 0 2 dátum
2.32
1.87
6.4
24.11. 14:00
0-60 minúta zápasu 1 0 2 dátum
1.63
2.95
5.9
24.11. 14:00
0-75 minúta zápasu 1 0 2 dátum
1.5
3.45
6.1
24.11. 14:00
Padne gól v 1.pol. Ano Nie dátum
1.27
3.35
24.11. 14:00
Padne gól v 2.pol. Ano Nie dátum
1.16
4.45
24.11. 14:00
1.tím dá gól v oboch pol. Ano Nie dátum
2.12
1.62
24.11. 14:00
2.tím dá gól v oboch pol. Ano Nie dátum
6.4
1.07
24.11. 14:00
Oba tímy dajú gól v rovnakom poľčase Ano Nie dátum
2.16
1.6
24.11. 14:00
Oba dajú gól v oboch pol. Ano dátum
13
24.11. 14:00
1.tím dá gól v 1.pol. Ano Nie dátum
1.48
2.42
24.11. 14:00
2.tím dá gól v 1.pol. Ano Nie dátum
2.82
1.36
24.11. 14:00
1.tím dá gól v 2.pol. Ano Nie dátum
1.34
2.95
24.11. 14:00
2.tím dá gól v 2.pol. Ano Nie dátum
2.33
1.52
24.11. 14:00
1.tím vyhrá s čistým kontom ano nie dátum
2.47
1.47
24.11. 14:00
2.tím vyhrá s čistým kontom ano nie dátum
13
1.01
24.11. 14:00
1.tím vyhrá oba polčasy ano nie dátum
3.35
1.27
24.11. 14:00
2.tím vyhrá oba polčasy ano nie dátum
40
 
24.11. 14:00
1.tím vyhrá aspoň jeden polčas ano nie dátum
1.21
3.8
24.11. 14:00
2.tím vyhrá aspoň jeden polčas ano nie dátum
3.3
1.28
24.11. 14:00
Zodpovedné hranie

Zodpovedné hranie

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.

Hranie hazardných hier môže viesť k silnej závislosti, poškodiť zdravie a spôsobiť nezvratné sociálne škody.