Registrácia

Ako sa môžem zaregistrovať?

Zaregistrovať sa môžete jednoducho vyplnením registračného formulára na našej webovej stránke alebo osobne na ktorejkoľvek našej pobočke. Po vyplnení registračného formulára obdržíte overovací kód prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. Po zadaní platného overovacieho kódu budete presmerovaní priamo do vášho nového hráčskeho účtu.

Prečo potrebujem na dokončenie registrácie doplniť údaje a doklady?

Povinnosť overiť Vašu totožnosť nám ukladá zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Bez doplnenia týchto údajov a dokladov Vám nemôžeme povoliť účasť na hazardných hrách prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA SK, a.s.

Aké údaje musím poskytnúť pre dokončenie registrácie?

Pre dokončenie registrácie sme povinní získať od klienta nasledujúce údaje: meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, e-mail, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, občianstvo, prehlásenie o politicky exponovanej osobe, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa (ak je iná od trvalej).

Aké osobné doklady potrebujem pre overenie totožnosti?

Pre overenie totožnosti je potrebné poskytnúť dva doklady. Prvý z dokladov musí byť občiansky preukaz, povolenie k pobytu alebo cestovný pas (cudzinci). Druhý doklad môže byť kartička zdravotného poistenia, vodičský preukaz, cestovný pas alebo povolenie k pobytu (cudzinci). Cestovný pas alebo povolenie k pobytu môžu byť použité ako druhý doklad v prípade, že ste ich nezvolili v poli prvého dokladu.

Kto je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou sa podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia. Politicky exponovanou osobou sa na účely uvedeného zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v prvej vete, dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v prvej vete alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v prvej vete, alebo rodič osoby uvedenej v prvej vete. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v prvej vete alebo podniká spolu s osobou uvedenou v prvej vete, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v prvej vete.

Prihlásenie na hráčsky účet/Prihlasovacie údaje

Na svoj hráčsky účet sa prihlásite po zadaní prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno (nick) si každý hráč zadáva pri registrácii, tento údaj je potom nemenný počas celej doby členstva vo Fortuna Klube.

Zmena hesla

Svoje heslo si môžete zmeniť tu: Môj účet » Nastavenia » Zmena hesla

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, požiadajte o nové tu: PRIHLÁSIŤ » Zabudli ste heslo?

Ako dlho trvá schválenie dokumentov poskytnutých pri registračnom procese?

Lehota na posúdenie dokumentov je 72 hodín. Avšak dokumenty sa snažíme posúdiť čo najrýchlejšie, a to už do niekoľkých hodín od odoslania.