Registrácia

Ako sa môžem zaregistrovať?

Zaregistrovať sa môžete jednoducho vyplnením registračného formulára alebo osobne na ktorejkoľvek našej pobočke.

Zaregistroval som sa cez internet a môj účet je dočasný. Čo to znamená?

Podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme u každého užívateľa povinní overiť jeho identitu. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu všetkým stávkovým kanceláriám ukladá povinnosť doplniť niektoré ďalšie osobné údaje. Zmeny sa týkajú nielen nových, ale aj súčasných klientov. Vaše dočasné konto platí iba po obmedzenú dobu – 4 roky odo dňa registrácie. A môžete na ňom uzatvárať stávky, využívať bonusové ponuky a vykonávať vklady, avšak súhrnná výška vkladov nesmie presiahnuť 1 000 €. Výbery na dočasnom účte nie sú možné. Aby ste mohli svoj účet využívať naplno, doplňte potrebné údaje vo Vašom konte alebo v pobočke.

Som existujúci klient, prečo potrebujem teraz doplniť údaje a doklady?

Povinnosť overiť Vašu totožnosť nám ukladá novela zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Bez doplnenia týchto údajov Vám nebudeme môcť od 1.12.2017 povoliť stávkovanie.

Aké údaje musím poskytnúť k dokončeniu registrácie účtu?

Pre dokončenie registrácie sme povinní získať od klienta nasledujúce údaje: meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, e-mail, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, občianstvo, prehlásenie o politicky exponovanej osobe, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa (ak je iná od trvalej).

Aké osobné doklady potrebujem pre overenie totožnosti?

Pre overenie totožnosti je potrebné poskytnúť dva doklady. Prvý z dokladov musí byť občiansky preukaz, povolenie k pobytu alebo cestovný pas (cudzinci). Druhý doklad môže byť kartička zdravotného poistenia, vodičský preukaz, cestovný pas alebo povolenie k pobytu (cudzinci). Cestovný pas alebo povolenie k pobytu môžu byť použité ako druhý doklad v prípade, že ste ich nezvolili v poli prvého dokladu.

Kto je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou sa podľa Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé daffaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách. Politicky exponovanou osobou sa podľa tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej vyššie, dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej vyššie alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej vyššie, alebo rodič osoby uvedenej vyššie. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená vyššie alebo podniká spolu s osobou uvedenou vyššie, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej vyššie.

Prečo potrebujete overiť môj zdroj financovania?

Bez overenia zdroja financovania Vám nebudeme môcť povoliť výber z Vášho hráčskeho konta. Preto je potrebné overiť, že ste majiteľom účtu a to buď potvrdením vydaným bankou, z ktorého je zrejmé, že ste majiteľom účtu alebo výpisom z vášho bankového účtu, ktorý však nesmie byť starší ako 1 rok. Či už si zvolíte potvrdenie bankou alebo výpis z účtu, na oboch dokladoch musí byť viditeľný IBAN a meno majiteľa účtu.

Prihlásenie na stávkový účet/Prihlasovacie údaje

Na svoj účet sa prihlásite po zadaní prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno (nick) si každý hráč vyberie pri registrácii, tento údaj je potom nemenný počas celej doby členstva vo Fortuna Klube Plus. Po registrácii dostanete potvrdzovací e-mail, k aktivácii stávkového účtu kliknite na link v e-maili. Heslo je poslané automaticky SMS správou na telefónne číslo, ktoré ste pri registrácii zadali.

Zmena hesla

Svoje heslo si môžete zmeniť tu: Môj účet » Nastavenia » Zmena hesla

Zmena osobných údajov

Svoje osobné údaje si môžete zmeniť len na našich pobočkách.

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli svoje heslo požiadajte, o nové tu: PRIHLÁSIŤ » Zabudli ste heslo?

Ako dlho trvá schválenie dokumentov poskytnutých v registračnom procese?

Lehota na posúdenie dokumentov je 72 hodín. Avšak dokumenty sa snažíme posúdiť čo najrýchlejšie, a to už do niekoľkých hodín od odoslania.