Pravidlá stávkovania

Ako podám stávku?

Stávku na vami vybranú udalosť podáte kliknutím na príslušný kurz pri tejto udalosti. Vybraná udalosť s kurzom bude pridaná na váš tiket vpravo, v hornej časti obrazovky. Následne na tikete vyberiete typ stávky a výšku vkladu. V spodnej časti tiketu sa zobrazí suma, ktorú bude potrebné zaplatiť. Stávku podáte kliknutím na tlačidlo „Staviť“.

Minimálna výška vkladu

Minimálna výška vkladu je 0,50 Eur.

Prehľad stavených tiketov

Kompletný prehľad všetkých vašich stavených tiketoch nájdete na hráčskom účte v sekcii História stávok. Tento prehľad zobrazíte tiež kliknutím na „Moje tikety“ v pravej hornej časti obrazovky.

Doba pripísania výhry/vyhodnotenie stavených tiketov

Výhra sa pripíše okamžite po vyhodnotení celého tiketu. V prípade popredných športových líg vám bude výhra pripísaná na konto do cca 20 minút po skončení zápasu.

Pravidlá vyhodnocovania stávok

- Ak sa stávková udalosť uskutoční neskôr (spravidla za čas dlhší ako 3 kalendárne dni), než v zverejnenom termíne, alebo ak nebude z akýchkoľvek dôvodov kompetentným orgánom vyhlásený oficiálny výsledok, má Fortuna v takomto prípade právo vyhodnotiť stávky ako neplatné a vrátiť stávkarom stávky prijaté na túto stávkovú udalosť.
- V prípade, že sa stávková udalosť uskutoční skôr, než v oficiálne zverejnenom termíne, zostávajú v platnosti iba stávky uzatvorené do skutočného začiatku stávkovej udalosti (to neplatí pri stávkach typu LIVE).
- Ak hrajú spolu rovnaké mužstvá v jeden deň dve alebo viac zápasov (napr. baseball), je predmetom stávky vždy iba prvý z týchto zápasov.
- Ak sa koná v rovnakej disciplíne, na rovnakom mieste a v krátkej časovej dobe viac súťaží (napr. zjazdy Svetového pohára alebo skoky na lyžiach na mostíku s rovnakým kritickým bodom), je predmetom stávky vždy prvý uskutočnený pretek.
- Pri stávkach na víťazstvo alebo umiestnenie jednotlivcov a tímov sa za prehranú považuje stávka na jednotlivca či tím, ktorý zo súťaže v jej priebehu odstúpi alebo ktorý bude diskvalifikovaný. Ak sa jednotlivec alebo tím súťaže vôbec nezúčastnil, vklady prijaté na túto konkrétnu stávkovú príležitosť budú Fortunou vrátené.
- V prípade súčasného víťazstva či umiestnenia dvoch a viac štartujúcich na takom mieste, ktoré je pre stávku rozhodujúce, je kurz tohto tipu znížený na polovicu, a to u SÓLO stávky i u AKO stávky. Stávky proti víťazstvu účastníkov zhodne umiestnených na delenom prvom mieste sú považované za prehraté.
- V prípade uzavretia stávok na strelca gólu v stretnutí, sa pre vyhodnotenie stávky neberú do úvahy strelcom strelené vlastné góly.
- Do jednej AKO stávky nemožno zaradiť také stávkové príležitosti, ktoré sú vzájomné podporné. Ide o také stávkové príležitosti, kedy výsledok jednej stávkovej príležitosti má vplyv na pravdepodobnosť výsledku druhej stávkovej príležitosti, alebo sa jedná o totožnú stávkovú príležitosť. Vo všetkých prípadoch sú podporné stávky preverované aplikáciou, ktorá ich neumožní staviť. Ak by sa stalo, že by takáto stávka bola prijatá, bude sa v prípade výhry z podporných stávkových príležitostí počítať len prvý v poradí a ostatné stávkové príležitosti budú vyhodnotené kurzom 1,0.
- Ak zruší alebo zmení riadiaca komisia v priebehu stávkovej udalosti predvolené pravidlá (napr. pri tenise, ak sa hrá na iný než pôvodne stanovený počet víťazných setov alebo na inom povrchu, alebo napr. ak dôjde ku skráteniu motoristického závodu), zostávajú stávky v platnosti, ak nestanoví tento Herný plán inak.
- Stávky zostávajú v platnosti aj v prípade, keď je stávková udalosť (napr. zápas) prerušená a/alebo odložená, ale je dohraná alebo znovu odohraná v lehote stanovenej Fortunou (spravidla do 3 kalendárnych dní).
- V prípade zmeny v mieste usporiadania stávkovej udalosti (napr. zápasy) zostávajú v platnosti stávky na tabuľkové umiestnenie, postupy do ďalších kôl súťaže a iné stávky dlhodobejšieho charakteru.
- Ak dôjde pri zadávaní stávkových príležitostí do aplikácie Fortuny k drobnej chybe v mene pretekára, tímu a/alebo súťaže, zostáva takáto stávka v platnosti, pokiaľ sa táto chyba nedotýka vecnej podstaty stávky a ak nemôže uviesť stávkara do omylu.

Manipulačný poplatok

Manipulačný poplatok nie je súčasťou vkladu. Výška manipulačnej prirážky predstavuje 6 % zo vsadenej sumy.

Stornovanie stávky

Stávku uzatvorenú online nie je možné stornovať. Stávku uzatvorenú na pobočke je možné stornovať do 20 minút.

Reklamácia stávky

Stávku môžete reklamovať prostredníctvom našej zákazníckej podpory +421 2 5788 4290 (po-ne, 8.00-21.00 hod.)

Stávkovanie mimo územia SR

Cez internet nemôžete stávkovať z miest mimo Slovenskú republiku.