Rýchlostávka

Podmienky funkcie "Rýchlostávka"

Zapnutím funkcie "Rýchlostávka" klient akceptuje jej podmienky:

  • Pri zapnutí funkcie "Rýchlostávka" klient kliknutím na kurz ihneď uzatvorí stávku
  • Funkciu "Rýchlostávka" môže klient aktivovať alebo deaktivovať podľa svojich potrieb
  • Nastavenie a prednastavenie hodnôt vkladov a akceptovania akejkoľvek zmeny kurzov je možné urobiť v sekcii nastavenia
  • Klient je zodpovedný za individuálne nastavenia hodnôt, ako aj za uzavretie stávok funkciou "Rýchlostávka"