Ako staviť LIVE?

Čo je to stávka LIVE?

Stávka LIVE je stávka na práve prebiehajúce stretnutie.

Ako podám stávku LIVE?

V hornej ponuke vyberte záložku Stávky LIVE a postupujte rovnako ako pri uzatváraní klasických predzápasových stávok. Ak je pri Stávkovej príležitosti znázornená ikonka "i", klient je povinný sa oboznámiť s jej obsahom pred uzatvorením stávkovej príležitosti. Na reklamácie alebo sťažnosti týkajúce sa nepochopenia Stávkovej príležitosti a/alebo nesprávnej identifikácie Stávkovej príležitosti, nebude braný ohľad.

Pokročilé možnosti uzatvárania stávok

Aktualizácia kurzov
V priebehu prípravy tiketu môže prísť k zmene kurzov už zvolených stávkových príležitostí. Ak máte zaškrtnuté políčko "Aktualizovať automaticky", zobrazujú sa zmeny kurzov pomocou bielych šípok smerom nahor a nadol. Ak je stávková príležitosť ukončená, je automaticky odstránená z tiketu. Tlačidlo staviť je v takom prípade k dispozícii neustále, pretože Vaše tipy sú stále aktuálne. Ak políčko "Aktualizovať automaticky" nie je zaškrtnuté a v prípade, že sa zmení kurz pri zvolenej stávkovej príležitosti, nie je možné stlačiť tlačidlo "Staviť", ale je nutné tiket aktualizovať, aby sa zmeny kurzov prejavili.Zmeny kurzov v období medzi odoslaním a prijatím stávky
Kurz vsadenej udalosti sa môže v čase medzi odoslaním stávky a jej prijatím zmeniť. Pre takúto situáciu je možné si nastaviť pravidlá a zvoliť si tak, aby bol tiket vsadený so zmenenými kurzami alebo a alebo nebol, a to podľa Vami zvolenými kritériami. Ak nechcete prijímať žiadne zmeny v období medzi odoslaním a prijatím stávky, stačí vypnúť funkciu "Prijímať zmeny kurzov pri odosielaní".Prijať všetky zmeny
V prípade, že zaškrtnete toto políčko, bude stávka prijatá aj keď sa v období medzi odoslaním stávky a jej prijatím kurz niektorej zvolenej stávkovej príležitosti akokoľvek zmení, a to na aktuálnu hodnotu kurzu.Len vyššie kurzy
V prípade, že zaškrtnete toto políčko, bude stávka prijatá len v prípade, že sa kurz niektorej zvolenej stávkovej príležitosti v období medzi odoslaním stávky a jej prijatím nezmení a alebo sa kurz akokoľvek zvýši. Stávka bude prijatá s aktuálnou hodnotou kurzu.Vlastné nastavenie
V prípade, že zaškrtnete toto políčko, máte možnosť si zvoliť, za akých podmienok bude stávka prijatá, teda stávka bude prijatá, len keď sa kurz niektorej zvolenej stávkovej príležitosti v období medzi odoslaním stávky a jej prijatím nezmení a alebo zmena kurzu neprekoná kritériá, ktoré si nastavíte, napríklad pomocou sliderov (posuvníkov). Stávka bude prijatá s aktuálnou hodnotou kurzu.Slider (posuvník výšky stávky)
Výšku stávky môžete určiť mnohými spôsobmi
a) Z preddefinovaného výberu
b) Vypísaním konkrétnej čiastky
c) Pomocou šípok krokovo zvýšiť alebo znížiť
d) Sliderom

Minimálna výška stávky

Minimálna výška stávky činí 0,50 €.

Prehľad vsadených tiketov

Kompletný prehľad o všetkých Vašich vsadených LIVE tiketoch nájdete tu: Môj účet » História stávok » Prehľad tiketov LIVE
Tento prehľad zobrazíte tiež kliknutím na ikonku tiketu "LIVE" v pravej hornej časti obrazovky.

Doba pripísania výhry/vyhodnotenie vsadených tiketov

Výhra sa pripíše okamžite po vyhodnotení celého tiketu. V prípade stávok LIVE sú jednotlivé udalosti vyhodnocované takmer okamžite.

Stornovanie stávky

Stávku LIVE nemožno stornovať.

Reklamácia stávky

Reklamovať stávku môžete pomocou kontaktného formulára tu: v pätičke » Fortuna » Kontakty
Pri vyplňovaní toho formulára vždy uvádzajte číslo reklamovaného tiketu.

Online podpora

V prípade otázky alebo vysvetlenia môžete kontaktovať online podporu. Tá ale neslúži na riešenie reklamácií.