GDPR

Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679 je nariadením práva Európskej únie o ochrane údajov a súkromia pre všetky osoby v rámci Európskej únie.

Cieľom GDPR je zaistiť, aby mali osoby vysoký stupeň ochrany a zabezpečiť kontrolu nad ich osobnými údajmi.

Aké sú práva dotknutej osoby podľa GDPR a ako ich využiť?

GDPR zavádza širokú škálu práv, ktoré sa môžu vzťahovať na spoločnosti spracúvajúce osobné údaje. Niektoré z týchto práv sú iba rozšírením predchádzajúcej legislatívy, iné sú v oblasti ochrany údajov nové. Vaše práva teraz zahŕňajú:

  • Právo na prístup k vašim osobným údajom
  • Právo na opravu vašich osobných údajov
  • Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“)
  • Právo obmedziť spracovanie
  • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Právo vzniesť námietku

Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom vášho hráčskeho účtu:

  1. Otvorte si kontaktný formulár
  2. Zvoľte GDPR
  3. Vyplňte vašu žiadosť
  4. Odošlite
Upozorňujeme vás, že musíte byť prihlásený. Žiadosti od neprihlásených hráčov nemôžu byť spracované.

Po odoslaní spracujeme vašu žiadosť a odpovieme vám do 1 mesiaca.

Želám si, aby ste vymazali všetky moje osobné údaje, ktoré spracovávate, napr. želám si uplatniť moje „právo byť zabudnutý“.

„Právo byť zabudnutý“ nie je absolútne a platí len za určitých okolností. To znamená, že ak ste hráčom spoločnosti Fortuna, nemôžeme vymazať vaše údaje, aj keď si váš účet v spoločnosti Fortuna zrušíte.

Prečo potrebuje spoločnosť Fortuna môj súhlas so spracovaním na marketingové účely?

Pre spoločnosť Fortuna je dôležité, aby boli jej zákazníci spokojní a dobre informovaní. To je dôvod, prečo sa vždy staráme o vaše osobné údaje. Potrebujeme, aby ste nám poskytli váš marketingový súhlas, pretože vám vždy chceme ponúkať aktuálne informácie o športových udalostiach a špeciálne personalizované ponuky a bonusy.

Ako môžem poskytnúť svoj marketingový súhlas?

Môžete ho poskytnúť veľmi jednoducho, a to prostredníctvom hráčskeho účtu. Stačí, ak si marketingový súhlas prečítate a udelíte ho tu: Môj účet » Nastavenia » Marketingové informácie. Tak isto môžete prostredníctvom vášho hráčskeho účtu svoj marketingový súhlas odobrať.

Kde nájdem viac informácií týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov?

Viac informácií týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek dodatočné otázky, kontaktuje nás prostredníctvom zákazníckej podpory na t.č. +421 257 884 290 alebo prostredníctvom [email protected]. Alebo môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) na [email protected].