Technické požiadavky

Aké sú technické požiadavky pre hranie Casino hier?

Desktop

 • Microsoft Windows 7 a vyššie
 • Mac OSX 10.10 a vyššie
 • Aktuálna verzia Google Chrome
 • Aktuálna verzia Mozilla Firefox
 • Aktuálna verzia Safari
 • Aktuálna verzia Microsoft Edge (90+)

Mobil

 • Google Android 5.0 a vyššia
 • Apple iOS 11.0 a vyššia
 • Android Native
 • Android Chrome
 • iOS Safari

Vyššie uvedené technické požiadavky predstavujú minimálne technické požiadavky stanovené spoločnosťou FORTUNA pre hranie internetových hier v internetovom Casine Fortuna. Pred zahájením hry sa uistite, že Vaše zariadenie spĺňa stanovené minimálne technické požiadavky, a že Vaše pripojenie je stabilné. FORTUNA negarantuje dostupnosť hry pre zariadenie (systém), ktoré nespĺňa minimálne technické požiadavky. FORTUNA zároveň nezaručuje, že hra bude na Vašom zariadení fungovať bez prerušenia a/alebo bezchybne a/alebo správne. V závislosti od Vášho zariadenia môže byť tiež potrebné aktualizovať jeho softvér. FORTUNA nenesie zodpovednosť za žiadne škody a/alebo straty spôsobené alebo súvisiace s chybami Vášho zariadenia vrátane jeho softvéru, chybami pri prenose, technickými poruchami, prerušením linky, ako ani ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu, okrem prípadov spôsobených FORTUNA zámerne alebo vzniknutých jej hrubou nedbanlivosťou. Zodpovednosť za správnosť prenášaných údajov a za zlyhanie hardvérového alebo softvérového vybavenia vo vlastníctve hráča nesie výlučne hráč.

V prípade, že máte pochybnosti, či Vaše zariadenie spĺňa stanovené minimálne technické požiadavky, neváhajte sa na nás obrátiť.